Reklamační řád

  1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů a to písemnou formou na obchod@novobal.cz.  Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. 
  2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady. 
  3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují) a odešle jej na adresu: obchod@novobal.cz , zboží nám poté doručí poštou či osobně na adresu: NOVOBAL s r.o., Skrýšovská 628 , Pelhřimov 393 01 
  4. V případě komplikací je možné v pracovních dnech od 8,00 - 16,00 ( v pátek pouze od 8,00 do 14,00 hod. )  kontaktovat naše pracovníky  na bezplatné lince: 800100963, popř. na e-mailové adrese:  obchod@novobal.cz 
  5. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace o stavu a vyřízení. 
  6. Firma NOVOBAL s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným použitím v rozporu s nákupním řádem.